Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 01/8 đến 07/8)

Lịch công tác tuần 49

Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

THỨ HAI

01/8

Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ BA

02/8

9h00: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đinh Thị Chiến, chuyên ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự
Thành phần: Theo Quyết định
Địa điểm: Phòng A.905
15h00: Làm việc với Đại diện Trường Luật Đại học Washington (Hoa Kỳ)
Thành phần: Quyền Hiệu trưởng Trần Hoàng Hải, bà Hà Thị Thanh Bình, ông Trần Việt Dũng, bà Lê Thị Thúy Hương, ông Đặng Tất Dũng, ông Nguyễn Thái Cường

Địa điểm: Phòng họp A905

THỨ TƯ

03/8

 Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ NĂM

04/8

Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ SÁU

05/8

 Các đơn vị phân công trực giải quyết các công tác theo kế hoạch.

THỨ BẢY

06/8

 

CHỦ NHẬT

07/8

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top