Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 31/5 đến ngày 06/6)

Lịch công tác tuần 40

Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021

THỨ HAI

31/5

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.                     

THỨ BA

01/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.       

THỨ TƯ

02/6

09h00: Họp Tập thể lãnh đạo Nhà trường và một số lãnh đạo đơn vị

Thành phần: Tập thể lãnh đạo, ông Đào Quốc Hùng, ông Lê Văn Hiển, ông Trương Tư Phước

Địa điểm: Phòng họp A.903.

THỨ NĂM

03/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.       

THỨ SÁU

04/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị. 

THỨ BẢY

05/6

CHỦ NHẬT

06/6

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top