Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024)

Lịch công tác tuần 33

Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024

THỨ HAI

25/3

 

05h00: Thi đấu Hội thao Quốc phòng Quận 4, nội dung Bắn súng K63 bài 1b

Thành phần: ông Đào Quốc Hùng, ông Trần Văn Hạnh, ông Hồ Hàn Phong, ông Bùi Văn Biển và ông Phan Tuấn Bình

Địa điểm: Trường bắn Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

07h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Cơ sở Bình Triệu)

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, các cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên có mặt tại cơ sở Bình Triệu
Địa điểm: Sân trường cơ sở Bình Triệu (Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. HCM)

08h00: Chào cờ và hát Quốc ca (Trụ sở chính)

Thành phần: Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động đang làm việc tại Trụ sở chính
Địa điểm: Sân trường và các phòng học Trụ sở chính (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM)

 

09h00: Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống chỉ tiêu triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển 05 năm; và Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai đoạn 2024 - 2025

Thành phần: Theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 15/01/2024 của Trường Đại học Luật TP.HCM

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

13h30: Hiệu trưởng làm việc với Tạp chí Khoa học pháp lý

Thành phần: Ban Giám hiệu, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, Thư ký tòa soạn và lãnh đạo Phòng thanh tra

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h30: Họp Hội đồng thẩm định giáo trình Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm 

Thành phần: theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHL ngày 25 tháng 01 năm 2024 

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

14h30: Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2023 - 2024

Thành phần: Phòng CTSV; Đại diện BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên; Tất các các Giảng viên đang làm nhiệm vụ cố vấn học tập của các lớp chính quy hiện đang theo học tại Nhà trường.

Địa điểm: Hội trường A.1002 – cơ sở Nguyễn Tất Thành

 

THỨ BA

26/3

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

09h00 (đến 09h45): Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị về vấn đề học phí

Thành phần: Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học, Phòng quản lý hệ VLVH, Phòng TC-HC, Phòng Tài chính - kế toán,  Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường và Hội Sinh viên Việt Nam Trường, Trưởng khoa Luật Dân sự, Trưởng khoa Luật Hình sự, Trưởng khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trưởng khoa Luật Thương mại, Trưởng khoa Quản trị và Trưởng khoa Ngoại ngữ pháp lý.

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

09h45: Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị về công tác tuyển sinh

Thành phần: Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học, Phòng quản lý hệ VLVH, Phòng TC-HC, Phòng Tài chính - kế toán,  Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT.

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

09h00: Làm việc với Trung tâm Khoa học trẻ thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung hợp tác trong năm 2024

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), đại diện Trung tâm Khoa học trẻ, Trưởng Phòng QL NCKH & HTQT, chuyên viên Phòng QL NCKH & HTQT
Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

09h00: Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2023 - 2024

Thành phần: Phòng CTSV; Đại diện BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên; Tất các các Giảng viên đang làm nhiệm vụ cố vấn học tập của các lớp chính quy hiện đang theo học tại Nhà trường (không tham dự vào ngày Thứ hai 25/03/2024)

Địa điểm: Hội trường A. 1002 – cơ sở Nguyễn Tất Thành

 

14h00: Hiệu trưởng tiếp báo Công Lý nhân dịp 48 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV, lãnh đạo Phòng TC-HC

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h30: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế

Thành phần: Theo Quyết định số 1382/QĐ-ĐHL ngày 08 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp A. 905

              

THỨ TƯ

27/3

 

08h00: Hội thảo cấp trường “Chuyển đổi số trong quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh”

Thành phần: lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, Trưởng/ Phó trưởng/ Phụ trách Bộ môn thuộc khoa, giảng viên do khoa cử, giảng viên và sinh viên có quan tâm; khách mời và diễn giả

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

08h30: Hội thao kỷ niệm 48 Ngày truyền thống Trường ĐH Luật TP.HCM - môn Billards libre

Đối tượng tham gia: toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Trường và các đơn vị khách mời có đủ điều kiện sức khỏe và khả năng thi đấu

Địa điểm: Số 106 Phú Định, Phường 16, Quận 8, TP. HCM

 

09h00: Họp Tổ tư vấn về việc tiếp nhận viên chức chuyển công tác

Thành phần: GS.TS. Đỗ Văn Đại, PGS.TS. Trịnh Quốc Trung, TS. Phan Anh Tuấn, TS. Nguyễn Quốc Vinh và ThS. Hồ Hàn Phong

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Hiệu trưởng họp trao đổi về nội dung hợp tác giữa Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Việt Á

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Họp về việc tham gia Chương trình Vườn ươm KHCN trẻ năm 2024

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại,) Phòng QL NCKH & HTQT, các giảng viên theo thông báo của Phòng QL NCKH & HTQT
Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

15h00: Làm việc với Tổ chức giáo dục toàn cầu TET

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS.TS. Trần Việt Dũng), Phòng QL NCKH & HTQT, TT QL ĐTCLC & ĐTQT

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

15h30: Họp về triển khai rà soát kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo đại học cử nhân hệ chính quy

Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, các Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo phòng TC - HC (Trưởng và Phó Trưởng phòng TC - HC), lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH, lãnh đạo Trung tâm ĐTTT, lãnh đạo Trung tâm CNTT, lãnh đạo Phòng TC - KT, lãnh đạo Phòng QT - TB, Trưởng các khoa chuyên môn, 2 thư ký Phòng TC - HC (ThS. Nguyễn Việt Anh Lân và ThS. Hồ Ngọc Hậu)

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

 

THỨ NĂM

28/3

 

08h00-12h00: Hội thảo khoa học: "BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP - GỢI Ý TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ"

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Luật Quốc tế không có giờ giảng; Khách mời và diễn giả; giảng viên các khoa, học viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

08h00: Hội đồng bảo vệ luận văn các lớp cao học Ngành Luật Dân sự và tố tụng Dân sự

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A.908

 

08h30: Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ NCS Châu Thị Vân, Ngành Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

13h00: Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: “Nhận thức và tuân thủ trách nhiệm bảo vệ dữ liệu khách hàng đối với doanh nghiệp” cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Thành phần: Lãnh đạo, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và Học viên của khóa đào tạo

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Gamuda Land – Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 

14h00: Hiệu trưởng tiếp nhóm Cựu sinh viên K22 nhân dịp 48 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV và đại diện Ban liên lạc Cựu sinh viên

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

15h00: Họp Ban Tổ chức Ngày hội việc làm 

Thành phần: Trung tâm QHDN & HTSV, Ban thư ký Hội sinh viên Trường

Địa điểm: Phòng họp A. 908 

 

17h30 (đến 22h00): Chương trình gặp mặt cựu sinh viên và ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Đại diện Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Trường, Lãnh đạo Khoa và toàn thể giảng viên Khoa Luật Quốc tế không có giờ giảng; thành viên Ban liên lạc, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Luật Quốc tế

Địa điểm: Phòng họp A. 905,  Hội trường A. 1002 và Ulaw TopView - Educafe

 

THỨ SÁU

29/3

 

07h30: Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa"

Thành phần: Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học

Địa điểm: Sảnh Laksmi, khách sạn Champa Island Nha Trang

 

08h00: Tham dự Hội nghị công tác Thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học do Thanh tra Bộ GD & ĐT tổ chức

Thành phần tham dự: Phó Hiệu Trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), NCS. ThS. Nguyễn Tú Anh (Phó Trưởng phòng PT phòng Thanh tra), ThS. Trần Thị Ánh Minh (giảng viên Khoa Luật HCNN - chuyên viên Phòng Thanh tra)

Địa điểm: Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tinh Nghệ An

 

08h00 (đến 12h00): Hội đồng bảo vệ luận văn các lớp cao học Ngành Luật Dân sự và tố tụng Dân sự

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

08h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối mở rộng

Thành phần: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) Nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh - số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

 

08h30 (đến 09h00): Hiệu trưởng tiếp công dân, viên chức và người lao động

Thành phần: Hiệu trưởng; công dân, viên chức và người lao động

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng - A. 904

 

10h00: Họp trao đổi về nội dung hợp tác giữa Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện; Lãnh đạo Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ
Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

13h30: Lễ Dâng hoa Kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng/ Phó Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn

Địa điểm: Phòng Truyền thống Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 9 Tòa nhà A, cơ sở Nguyễn Tất Thành

 

THỨ BẢY

30/3

 

07h00:  Lễ kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần: toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường và khách mời

Địa điểm: Hội trường C.302, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

 

 CHỦ NHẬT

31/3

 

 


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: nvalan@hcmulaw.edu.vn và hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có lịch công tác sau giờ hành chính (sau 16h30) cho tuần làm việc tiếp theo, vui lòng liên hệ qua email: nvlan@hcmulaw.edu.vn và Phòng Quản trị - Thiết bị về cách thức mượn phòng.

4. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.--%>
Top