Lịch công tác tuần 06 (Từ ngày 04/10 đến ngày 10/10)

Lịch công tác tuần 06

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

THỨ HAI

04/10

14h00: Họp Hội đồng sáng kiến

Thành phần: Theo Quyết định

Họp trực tuyến qua Zoom.

15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế thi trực tuyến và Xây dựng kế hoạch thi
Thành phần: Ông Lê Trường Sơn - PHT (chủ trì), Ông Lê Văn Hiển - Phó PĐT, Ông Phạm Tiến Dũng - PĐT, Cô Lê Thị KIm Cúc - VLVH, Ông Đào Quốc Hùng - GĐ.TTKT
Họp trực tuyến qua Zoom: ID sẽ cung cấp trước buổi họp 30 phút

THỨ BA

05/10

Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ TƯ

06/10

14h00: Họp Tập thể lãnh đạo

Địa điểm: Phòng A903

THỨ NĂM

07/10

9h00: Họp tổ chức ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên và Vmoot

Thành phần: PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng, TS Lê Thị Thúy Hương, bà Vũ Ngọc Mai Hạnh, ThS Nguyễn Đào Phương Thúy

Họp trực tuyến qua Zoom.

THỨ SÁU

08/10

09h00: Họp Hội đồng trường

Thành phần: Thành viên Hội đồng trường, ông Đào Quốc Hùng

Hình thức: Họp trực tuyến qua Zoom

19h00: Tập huấn kỹ năng Ban Truyền thông

Thành phần: Thành viên Ban Truyền thông Ulaw

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

THỨ BẢY

09/10

 8h15: Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Thành phần: Theo thư mời (có đăng ký)
Hình thức: Hội thảo trực tuyến qua phần mềm Zoom

8h30: Họp xét thi đua năm học 2020-2021 của Khoa Luật HC-NN

Thành phần: toàn thể viên chức Khoa Luật HC-NN
Địa điểm:Phòng họp C302

CHỦ NHẬT

10/10

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

 
--%>

Top