Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo "Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra: Những vấn đề lý luận và thực tiễn" vào ngày 26/11/2021

Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, làm giảm hiệu quả của hoạt động thanh tra, không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, dự kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Thanh tra (sửa đổi) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022. Theo đó, để có những ý kiến đóng góp về cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật thanh tra nói chung và việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra nói riêng, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa cấp thiết về khoa học và thực tiễn. Hội thảo đặt ra các mục tiêu cụ thể sau: i) Đánh giá sự cần thiết, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thanh tra; ii) Làm rõ những điểm bất cập, hạn chế trong quy định của Luật Thanh tra; iii) Nghiên cứu về những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thực hiện các quy định của Luật Thanh tra; iv) Đưa ra các giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra.

Hội thảo dự kiến chia thành 2 phiên với sự tham gia của các Nhà khoa học trong và ngoài trường chuyên nghiên cứu về pháp luật thanh tra và những người làm công tác thực tiễn từ các cơ quan Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ xây dựng, Thanh tra một số tỉnh, thanh tra Sở, Quận… Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 28 tham luận của các tác giả đến từ nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau với nhiều chủ đề đa dạng tập trung vào việc góp ý sửa đổi các quy định trong Dự thảo Luật. Hội thảo hứa hẹn sẽ tạo diễn đàn khoa học pháp lý hấp dẫn, tích cực về chủ đề đã nêu.

Do sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Hội thảo sẽ được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Những nội dung kiến nghị về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp và gửi đến cơ quan chuyên môn hữu quan.

Thông tin chi tiết về Hội thảo:

Thời gian: 8h sáng thứ Sáu ngày 26/11/2021.

Hình thức: trực tiếp và trực tuyến (đăng ký theo link hoặc quét mã QR bên dưới, vui lòng đăng ký trước 16h ngày 23/11).

Đăng ký tham gia hội thảo tại: https://zoom.us/webinar/register/3316367058508/WN_bNasurVjRmGKSwxx7U4vDQ

--%>

Top