Văn bản số 339/ĐHL-CSPL về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh phát động, tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đề nghị các đồng chí tổ trưởng Tổ công đoàn thực hiện tốt các nội dung được nêu trong văn bản dưới đây.

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file
--%>
Top