Thông báo về việc tổ chức Hội thao viên chức Chào mừng 46 năm Truyền thống và 26 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM

Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Truyền thống và 26 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức Hội thao với các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, sức khỏe nâng cao trong công tác; thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao.

Nội dung chi tiết xin mời xem ở file đính kèm.

--%>
Top