Danh bạ điện thoại nội bộ

I. CƠ SỞ 1 – SỐ 02 NGUYỄN TẤT THÀNH, QUẬN 4, TP. HCM - (028) 39400 989 – Fax: (028) 39265291

STT

Đơn vị

Số máy

STT

Đơn vị

Số máy

STT

Đơn vị

Số máy

1

Quyền Hiệu trưởng

101

24

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

137

47

Khoa Luật

Thương mại

169

2

Phó Hiệu trưởng (CSVC)

102

25

Phòng Công tác sinh viên

138

48

Khoa Luật

Dân sự

170

3

Phó Hiệu trưởng (NCKH)

103

26

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

139

49

Khoa Luật

Hình sự

171

4

Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính phụ trách công tác Thư ký Ban Giám hiệu

105

27

Phòng Thanh tra

140

50

Khoa Luật

Hành chính - Nhà nước

172

5

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường

106

28

Trung tâm
Công nghệ thông tin

141,142

51

Khoa Luật

Quốc tế

173

6

Trưởng Phòng
Đào tạo

111

29

Trung tâm Khảo thí

144,145

52

Khoa Khoa học Cơ bản

174

7

Phòng Đào tạo

112,113

30

Trung tâm
Tư vấn pháp luật

146

53

Trung tâm AQAC

175

8

Trưởng Phòng QL hệ VLVH

114

31

Trung tâm
Đào tạo ngắn hạn

147

54

Phòng ghi danh
Trung tâm CNTT

176

9

Phòng QL hệ VLVH

115,116

32

Trạm y tế

148

55

Hội trường

Lầu 10

177

10

Trưởng Phòng Đào tạo SĐH

117

33

Trung tâm
Học liệu

149,150

56

Phòng Server

178

11

Phòng Đào tạo SĐH

118

34

Thư viện: Phòng đọc (Lầu 4)

151

57

Trung tâm
Sở hữu trí tuệ

179

12

Phòng QL NCKH&HTQT

119

35

Bảo vệ

152

58

Trung tâm QHDN&HTSV

180

13

TT ĐT CLC&ĐTQT

120

36

Trung tâm VASS

153

58

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

183

14

Phòng QTTB

122

37

Căn tin tầng trệt

154

59

Ngân hàng Agribank

187

15

Trưởng Phòng QTTB

123

38

Phòng họp A.905

156

60

Alo

Văn phòng phẩm

188

16

Tổ điện

124

39

Phòng hội thảo

157

61

Trung tâm Elearning

205

17

BP vệ sinh
Hoàng Gia

127

40

Phòng Giáo viên (nam, nữ)

158,159

62

Trung tâm TVTS

209

18

Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

128

41

Văn phòng
Đảng ủy – Công đoàn

160

63

Hotline TVTS

220, 221

19

Phòng Tài chính – Kế toán

129,130

42

Thư viện: Phòng Nghiệp vụ

161

64

Hotline QHDN

211

20

Thủ quỹ

132

43

Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện

162

 

 

 

21

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

133

44

Khoa Quản trị

164

 

 

 

22

Phòng Tổ chức – Hành chính

134,135

45

Văn phòng
Đoàn Trường

165

 

 

 

23

Văn thư

136

46

Văn phòng
Hội sinh viên Trường

166

 

 

 

 

 

II. CƠ SỞ 2 – 123 QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM (028.62838141)

Stt

Đơn vị

Số máy

1

Văn phòng Đoàn trường

365

2

Văn phòng Hội sinh viên

366

3

Tổ thu học phí

331

4

Phòng Quản trị thiết bị

323

5

Tổ tạp vụ

325

6

BP vệ sinh Hoàng Gia

327

7

Thư viện: P. Giám đốc

362

8

Thư viện: P. Nghiệp vụ

362

9

Thư viện: Phòng đọc

363

10

Phòng họp

356

11

Trung tâm CNTT

341

12

Phòng ghi danh TT CNTT

376

13

Ghi danh Trung tâm ĐTNH&TVPL

347

14

Trạm y tế

348

15

Phòng Giáo viên (nam, nữ)

358,359

16

Căn tin

354

17

Trung tâm VASS

353

18

Ngân Hàng Agribank

387

19

Alo Văn phòng phẩm

388

20

Bảo vệ

352


CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI RA NGOÀI:

- Tại CS Nguyễn Tất Thành, Quận 4 gọi ra ngoài bằng cách: Bấm số 9 + số cần gọi

- Tại Cơ sở Bình Triệu, TP. Thủ Đức gọi ra ngoài bằng cách: Bấm số 9 + số cần gọi


GỌI ĐIỆN THOẠI TỪ NGOÀI VÀO TRƯỜNG:

- Tại CS Nguyễn Tất Thành, Quận 4:
Bấm số (028) 39400989  sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

- Tại CS Bình Triệu, TP. Thủ Đức:
Bấm số (028) 62838141  
sau khi nghe tổng đài hướng dẫn, bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần gọi.

--%>
Top