Trường Đại học Luật TP.HCM đứng thứ 57 trên tổng số 176 trường đại học trong bảng xếp hạng của Webometrics

Theo Bảng xếp hạng Webometrics mới nhất, Trường Đại học Luật TP.HCM đứng thứ 57 trên tổng số 176 trường đại học được xếp hạng trong cả nước.

Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004. Mục tiêu của Webometrics là khuyến khích sự hiện diện của các website học thuật và đăng tải thông tin trên mạng internet, hỗ trợ các sáng kiến Truy cập mở (Open Access initiatives) nhằm thúc đẩy việc chuyển giao tri thức khoa học và văn hóa do các trường đại học tạo ra cho xã hội.

Tháng 7/2020, Bảng xếp hạng Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần 2 năm 2020, theo đó Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 57 trong số 176 trường ở Việt Nam tham gia xếp hạng, ngoài ra một số cơ sở giáo dục có đào tạo ngành luật như trường Đại học Luật Hà Nội (xếp hạng 75), trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP.HCM (xếp hạng 59), trường Đại học Mở TP.HCM (xếp hạng 101),…

Xếp hạng ở vị trí cao nhất tại Việt Nam thuộc về Đại học Bách Khoa Hà Nội, xếp thứ 1037 trên thế giới. Theo sau đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, đứng thứ 1097 trên thế giới.


ULAW đứng thứ 57 trong số 176 trường ở Việt Nam tham gia xếp hạng

Bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số:

  • Độ hiện diện (Presence) với ý nghĩa lan tỏa tri thức cộng đồng
  • Độ hiển thị (Visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến
  • Độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (Transparency or Openness) trên Google Scholar
  • Độ xuất sắc học thuật (Excellence or Sscholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Trong thời gian quan, Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục khẳng định thương hiệu là một trong hai trường trọng điểm về đào tạo pháp lý trong cả nước và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường luôn nỗ lực nghiên cứu và cải tiến trong giảng dạy. Đồng thời, Nhà trường đã đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh trên nhiều phương tiện, nhất là môi trường trực tuyến. Ngoài ra, các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học cũng được Nhà trường đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện.

Bài: Vũ Uyên

Ảnh: Webometrics

Ban Truyền thông ULAW

--%>

Top