Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top