Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Hệ Vừa làm vừa học năm 2018 các khóa tại các địa điểm sau đây:
* TUYỂN SINH CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
1 - Khóa 25 Đại học Luật Hệ vừa làm vừa học tại Thành phố Hồ Chí Minh: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/diem-tin-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb1-he-vhvl-tai-tp-hcm
 
2 - Khóa 3 Đại học Luật Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Chánh: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-1-vhvl-danh-cho-nguoi-chua-co-bang-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb1-he-vhvl-tai-binh-chanh


3- Khóa 7 Đại học Luật Hệ vừa làm vừa học tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-1-vhvl-danh-cho-nguoi-chua-co-bang-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb1-he-vhvl-tai-truong-doan-ly-tu-trong


* TUYỂN SINH CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 TẠI KHÁNH HÒA
1. - Khóa 7 Đại học Luật Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-1-vhvl-danh-cho-nguoi-chua-co-bang-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb1-he-vhvl-tai-khanh-hoa

 

* TUYỂN SINH CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ BÌNH DƯƠNG

 1. - Văn bằng 2 Hệ Vừa làm vừa học tại Thành phố Hồ Chí Minh: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-2-vhvl-danh-cho-nguoi-da-co-bang-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb2-he-vhvl-tai-tp-hcm

2. - Văn bằng 2 Đại học Luật Hệ vừa làm vừa học tại Trường Trung cấp Nghề Dĩ An, Bình Dương: http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-1-vhvl-danh-cho-nguoi-chua-co-bang-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-vb2-he-vhvl-tai-binh-duong

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TUYỂN: 1900555514

HOẶC PHÒNG QUẢN LÝ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC: A101 - TRỤ SỞ NGUYỄN TẤT THÀNH - SĐT: 028.39400989- SỐ NỘI BỘ 115

   

Top