Khảo sát các trường hợp sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 gây ra

1. Đối tượng tham gia cung cấp thông tin, khảo sát: Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Phương thức khảo sát: sinh viên truy cập vào đường link: https://bit.ly/ks-anh-huong-cua-covid19 và tham gia trả lời khảo sát.

--%>

Top