Công đoàn trường Đại học Luật TP.HCM được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vinh dự là một trong hai đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2016 - 2017.

Chiều ngày 27/11/2017, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017 và triển khai công tác năm học 2017 – 2018 khối các trường đại học, cao đẳng.

Tại hội nghị Ban Cán sự Giáo dục Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổng kết các hoạt động trong năm học 2016 – 2017, hiện nay tổng số đội ngũ công đoàn viên khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ của thành phố là 13.218 công đoàn viên/ tổng số 15.963, nữ có 6.123 công đoàn viên. Trong năm học hoạt động của các CĐCS đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp tốt với chính quyền thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở thông qua nhiều hoạt động, điển hình nhất là tổ chức nghiêm túc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong khối hầu hết cán bộ Công đoàn là kiêm nghiệm hoặc mới được bầu nên còn ít kinh nhiệm trong việc triển khai các hoạt động. Các phong trào sáng tạo, NCKH ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên chưa phát huy hết năng lực sáng tạo trong đội ngũ công đoàn viên.


Đ/c Võ Trung Tín thay mặt Công đoàn trường nhận cờ thi đua

Trong phương hướng năm học 2017 – 2018, hoạt động công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng sẽ tập trung trọng tâm vào công tác đổi mới chăm lo và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,GV,NV,NLĐ. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên đi đôi với việc quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên. Tập trung đẩy mạnh thực hiện thắng lợi và hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khen thưởng và tặng 8 cờ thi đua và 14 Bằng khen cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm học. Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vinh dự là một trong hai đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của BCH và tập thể công đoàn viên của trường trong năm học vừa qua.

Bài và ảnh: Ban Truyền thông ULAW 

   

Top