Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của 05 Tân Phó Giáo sư

Sáng ngày 25/5/2018, Trường Đại học Luật TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ Bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2017 cho 05 Tiến sĩ được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư, nâng số lượng Phó giáo sư của Nhà trường từ 12 lên 17 người.


Ban Truyền thông ULAW xin giới thiệu đến bạn đọc tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của 05 Tân Phó giáo sư Trường Đại học Luật TP.HCM:

1. Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình – Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại: PGS – TS Hà Thị Thanh Bình.pdf

2. Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Lê Minh Hùng – Trưởng Bộ môn Luật Dân sự: PGS – TS Lê Minh Hùng.pdf

3. Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Đỗ Minh Khôi – Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước: PGS – TS Đỗ Minh Khôi.pdf

4. Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Phan Nhật Thanh – Phó Trưởng khoa Luật Hành chính – Nhà nước: PGS – TS Phan Nhật Thanh.pdf

5. Tổng quan hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Khoa phụ trách khoa Quản trị: PGS – TS Nguyễn Thị Thủy.pdf

   

Top