Thông cáo báo chí cuộc thi Phiên tòa giả định Luật Quốc tế về đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI Moot cấp quốc gia năm 2018

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top