Thông báo Về việc tổ chức Lễ Bế giảng và Chúc mừng, vinh danh sinh viên tốt nghiệp ngành Luật văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 7 (Khóa học 2014-2017) và lớp 8A (Khóa học 2015-2018)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

­­Số: 555 /ĐHL-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Bế giảng và Chúc mừng, vinh danh sinh viên tốt nghiệp ngành Luật

văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 7 (Khóa học 2014-2017)

và lớp 8A (Khóa học 2015-2018)

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 542/ĐHL-ĐT, ngày 23/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Lễ Bế giảng và Chúc mừng, vinh danh sinh viên tốt nghiệp ngành Luật, hệ chính quy văn bằng 2 Khóa 7 (Khóa học 2014-2017) và lớp 8A (Khóa học 2015-2018), Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên được công nhận tốt nghiệp biết thời gian, địa điểm và một số yêu cầu đối với sinh viên khi đến ký nhận bằng và dự Lễ Vinh danh này như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Lễ

1.1. Thời gian: 09g30' sáng thứ bảy, ngày 18/8/2018. Sinh viên có mặt lúc 08g30' giảng đường C.202 (lớp 7A), C.204 (lớp 7B) và C.205 (lớp 8A) để ký nhận bản chính bằng tốt nghiệp, đến giảng đường C.201 để nhận thẻ mượn lễ phục và chuẩn bị các thủ tục dự Lễ vinh danh.

1.2. Địa điểm: Hội trường C.302 - cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

1.3. Thành phần: Tất cả sinh viên văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 7 (Khóa học 2014-2017) và lớp 8A (Khóa học 2015-2018) đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp (theo danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nhận bản chính bằng cử nhân ngành Luật

2.1. Thời gian: từ 08g30' đến 09g30' ngày 18/8/2018.

2.2. Địa điểm: Giảng đường C.202 (lớp 7A), C.204 (lớp 7B) và C.205 (lớp 8A) - cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

Lưu ý: sau thời gian và địa điểm nêu trên, sinh viên nhận bằng vào các ngày làm việc trong tuần (sáng từ 08g00-11g00, chiều từ 14g00' đến 17g00') tại Phòng Đào tạo (A.102).

3. Một số yêu cầu đối với sinh viên khi đến ký nhận bằng và dự Lễ Vinh danh

3.1. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp đại học phải mang theo thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác;

3.2. Người nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp ký vào Sổ cấp bằng. Trường hợp nhờ người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền đã chứng thực theo quy định;

3.3. Khi nhận bằng cử nhân, sinh viên cần kiểm tra lại các dữ liệu trên văn bằng: Họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh, xếp loại tốt nghiệp, chữ ký và đóng dấu chữ ký .v.v... . Nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho người cấp phát văn bằng để có biện pháp xử lý.

3.4. Mỗi sinh viên đăng ký tham dự Lễ sẽ được nhận một Thẻ mượn lễ phục và Phiếu cung cấp thông tin (sinh viên điền đầy đủ các mục ngay sau khi nhận Phiếu này). Khi lên sân khấu, sinh viên phải đem theo Bìa đựng bằng (bằng tượng trưng) và Phiếu cung cấp thông tin.

3.5. Khi ký nhận bằng cử nhân, mỗi sinh viên đóng 50.000đ để nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp. Sau Lễ Vinh danh, sinh viên không có nguyện vọng giữ lại Bìa này thì liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng A.102) để trả lại Bìa và nhận lại lệ phí./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Phòng CTSV (để phối hợp);

- BCS các lớp VB2CQ Khóa 7, lớp 8A; Đăng website;

- Lưu Văn thư, Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 


   

Top