Thông báo về việc tham gia buổi phổ biến thông tin và Tư vấn tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Luật giữa Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Deakin (Úc)

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top