Thông báo về việc tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về "Chính phủ điện tử"

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top