Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi cao học đợt tháng 3/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời hạn nhận đơn phúc khảo và công bố điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học khóa 29 -  tháng 3 năm 2018.

            - Thời hạn nhận đơn: Đến hết ngày 18/4/2018 (không nhận đơn qua đường bưu điện)

            - Thời hạn công bố điểm phúc khảo: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO TẢI TẠI ĐÂY MAU DON PHUC KHAO TUYEN SINH.docx

   

Top