Thông báo về Chương trình ASEAN Study Tour 2018

 

Tải đơn đăng ký tham dự Chương trình tại đây

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top