Thông báo về buổi họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý" do PGS.TS Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm

Vào 8:30 sáng ngày 03/7/2018, tại phòng A.905 Trường Đại học Luật TP.HCM (02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4) sẽ diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đối với đề tài NCKH cấp Bộ "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý", mã số B2016 - 10 - 01, do PGS TS Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm.

Đây là đề tài nghiên cứu thuộc Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Luật TP.HCM là đơn vị tổ chức chủ trì. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến làm rõ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động, nội dung của trách nhiệm này khi vận dụng trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và các quy định hiện hành về vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp đối với việc xây dựng và thực thi các quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động.

Quý Thầy Cô, sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường quan tâm đến đề tài này có thể đến tham dự vào thời gian nêu trên.

Phòng Quản lý NCKH & HTQT

   

Top