Thông báo V.v tham dự Hội thảo quốc tế "Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: Chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi"

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

Nội dung Hội thảo xem tại đây 

Top