Thông báo v/v nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top