Thông báo V/v đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài thuộc Chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 2 năm 2018

Thể lệ chương trình và thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19E0G2yrFL-ZQcFeN_vYcnKWTqJPw8Juf

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top