Thông báo Khẩn về việc ngưng hoạt động giảng dạy học tập và làm việc ngày 26/11/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHẨN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2018


 

 THÔNG BÁO
Tạm ngưng thực hiện các hoạt động giảng dạy, học tập, tổ chức thi, thi

và làm việc hành chính vào ngày 26/11/2018 (thứ 2)

Thực hiện Công điện số 1066/CĐ-BGDĐT, ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, PGS-TS. Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã chỉ đạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng mọi hoạt động liên quan đến giảng dạy/ học tập, tổ chức thi/ thi, làm việc hành chính tại các đơn vị trực thuộc Trường và các hoạt động sinh hoạt khác của sinh viên, học viên các trình độ đào tạo và hệ đào tạo đến hết ngày 26/11/2018 (thứ 2). Lịch học, lịch thi vào ngày 26/11/2018 của các lớp, các Phòng Đào tạo phụ trách sẽ bố trí lại và có thông báo sau.

* Lưu ý: Lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lực lượng, phân công bảo vệ hệ thống, thiết bị, cơ sở vật chất trường học và xử lý các tình huống phát sinh khi bão di chuyển./.


Nơi nhận:

- Công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường;

- Sinh viên các lớp thuộc các trình độ và hệ đào tạo;

- Đăng Website;

- Lưu: Văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

 


   

Top