Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 29 – tháng 3/2018

Phòng đào tạo Sau đại học thông báo đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 29 –  tháng 3 năm 2018. Để xem kết quả tuyển sinh, thí sinh vui lòng truy cập theo đường link http://datacenter.hcmulaw.edu.vn/ketquatuyensinh/login.php

Top