Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 29 – tháng 3/2018

Phòng đào tạo Sau đại học thông báo đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 29 –  tháng 3 năm 2018. Để xem kết quả tuyển sinh, thí sinh vui lòng truy cập theo đường link http://datacenter.hcmulaw.edu.vn/ketquatuyensinh/login.php

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top