Phỏng vấn VOV: Vì sao cần bổ sung, sửa đổi Luật Giáo dục (4/12/2017)

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top