Họp Tổ công tác sửa đổi quy chế thu chi nội bộ

Thực hiện các quyết định của Ban giám hiệu, sáng ngày 13/4/2018, Tổ công tác do Phó Hiệu trưởng Bùi Xuân Hải đã họp triển khai thực hiện các hoạt động sửa đổi quy chế thu chi nội bộ nhằm cập nhật với các điều kiện thay đổi của kinh tế - xã hội hiện nay.

 


Ảnh: Thái Hảo – Ban Truyền thông ULAW


   

Top