Hội thảo "Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018"

Được xem như là bản Hiến pháp của thị trường, sự ra đời của Luật Cạnh tranh 2018 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh 2004 đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu, giảng dạy pháp luật.

Nhằm trao đổi quan điểm, lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu, giảng viên và  các nhà quản lý về những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018, từ đó có thể hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu cũng như đề xuất những ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh, sáng ngày 9/1/2019,  tại hội trường A.802 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Khoa Luật Thương mại đã tổ chức Hội thảo Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018.

Buổi hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Dương Anh Sơn - Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, Đại diện Văn phòng Cục Quản lý Canh tranh tại TP. Hồ Chí Minh,  PGS. TS Nguyễn Văn Vân – Nguyên Trưởng khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP.HCM, cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Mở đầu buổi hội thảo, PGS.TS Hà Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP.HCM đã bày tỏ sự vui mừng vì buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, quản lý, nhiều giảng viênsinh viên, đồng thời mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các cử tọa để cùng nhau thảo luận, đưa ra một số quan điểm thống nhất trong quá trình giảng dạy môn học Luật Cạnh tranh tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.


PGS.TS Hà Thị Thanh Bình phát biểu khai mạc hội thảo

Phiên thứ nhất của buổi hội thảo trao đổi về các tham luận: Những điểm mới trong quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của TS. Phạm Trí Hùng, Một số luận giải về hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong Luật Cạnh tranh 2018 của ThS. Đặng Quốc Chương, Những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 về đối tượng thông tin bí mật trong kinh doanh được bảo hộ của Th.S Lê Nhật Bảo.


ThS. Lê Nhật Bảo trình bày về vấn đề đối tượng thông tin bí mật trong kinh doanh trong Luật Cạnh tranh 2018

Phiên thứ hai tiếp tục thảo luận về chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát tập trung kinh tế với những vấn đề được đưa ra về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 của ThS Nguyễn Văn Hùng, Một số ý kiến về xác định doanh nghiệp được hưởng khoan hồng theo Luật Cạnh tranh 2018 của ThS. Nguyễn Thị Phương Hà, Kiếm soát tập trung kinh tế và một số gợi ý cho việc hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh 2018 của PGS.TS Hà Thị Thanh Bình.


PGS.TS Phan Huy Hồng - Trưởng Bộ môn Luật Thương mại Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu bế mạc buổi hội thảo

Hội thảo diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến bình luận về những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018, các nội dung còn có các cách hiểu khác nhau và các đề xuất, kiến nghị cho dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh 2018 . Buổi hội thảo không những là cơ hội để các giảng viên trao đổi các quan điểm khoa học mà còn giúp sinh viên học hỏi và lắng nghe nhiều đánh giá, phân tích sâu sắc của các diễn giả về những điểm mới Luật Cạnh tranh 2018.

Nội dung: Lê Anh Thư

Hình ảnh: Toàn Trần

Ban Truyền thông ULAW

 

 

 


   

Top