Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM gửi Thư chúc mừng đến các tân Cử nhân

Vào ngày 12/7/2019, tại buổi Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi Thư chúc mừng đến cho 1223 tân Cử nhân ngành Luật, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019.

Ban Truyền thông ULAW


Top