Đảng ủy Khối sơ kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có một tập thể được khen thưởng là Đoàn trường Đại học Luật TP.HCM và 02 cá nhân là đ/c Nguyễn Mạnh Hùng (Bí thư chi bộ Công tác sinh viên) và đ/c Đỗ Nguyễn Hữu Tấn (đảng viên chi bộ sinh viên 5).

Sáng ngày 15/5/2018, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2016 – 5/2018), đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. HCM tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư, đ/c Phạm Duy Quang – Trưởng ban Tuyên giáo đoàn thể, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư chi bộ CTSV, đ/c Nguyễn Thành Bá Đại – Bí thư Đoàn trường và đ/c Đỗ Nguyễn Hữu Tấn – Phó Bí thư Đoàn khoa Quản trị.

Thay mặt BCH Đảng bộ Khối, đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhận định: việc tổ chức các đợt học tập chuyên đề toàn khóa, năm 2017, 2018  luôn được quan tâm thực hiện, nhất là chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo việc học tập phải được quán triệt đến từng tổ chức, đối tượng; các cấp ủy gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Thành ủy, Đảng ủy Khối và của các tổ chức cơ sở Đảng. 2 năm qua, nhiều hoạt động, phong trào của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ngày càng phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần đẩy nhanh các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần V đã đề ra.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối cũng đã trao giấy khen cho 17 tập thể và 31 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có một tập thể được khen thưởng là Đoàn trường Đại học Luật TP.HCM và 02 cá nhân là đ/c Nguyễn Mạnh Hùng (Bí thư chi bộ Công tác sinh viên) và đ/c Đỗ Nguyễn Hữu Tấn (đảng viên chi bộ sinh viên 5).

 

Đồng chí Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy Khối trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy Khối gửi lời chúc mừng đến 17 tập thể và 31 cá nhân được biểu dương, khen thưởng năm 2018, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng chú trọng: tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), triển khai các đợt hoạt động thiết thực, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng, các phong trào thi đua cần gắn với việc xây dựng các công trình thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, lồng ghép các nội dung vào các chương trình, kế hoạch của từng cá nhân, tập thể; tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; các cấp ủy Đảng cho rà soát lại việc thực hiện Hướng dẫn 02-HD/ĐUK thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết Luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy,Quy định 101-QĐ/TW năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; mỗi cá nhân, tập thể đăng ký một hoặc một số nội dung cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể; tăng cường công tác việc kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; chú trọng, quan tâm hơn trong việc sơ kết hằng năm và phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt việc học tập và làm theo Bác.

Bài: An Nguyễn – Ban truyền thông ULAW

Ảnh: Ban Truyền thông Đoàn trường

   

Top