Chi bộ Khối Phòng, Trung tâm 3 tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 06/01/2020, tại phòng Truyền thống - A302 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Chi bộ Khối, Phòng Trung tâm 3 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Trần Thị Chi Mai.

Tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên có Đ/c Đoàn Việt Hùng – Bí thư Chi bộ, Đ/c Nguyễn Thành An – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, toàn thể Đảng viên trong chi bộ và quần chúng, cảm tình Đảng của Chi bộ Khối phòng, Trung tâm 3.


Toàn cảnh buổi lễ Kết nạp Đảng viên Chi bộ Khối phòng, Trung tâm 3

Quần chúng vinh dự được kết nạp lần này là Đ/c Trần Thị Chi Mai. Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị, Đ/c Mai đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 


Đ/c Nguyễn Thành An đọc Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Thị Chi Mai


Đ/c Đoàn Việt Hùng – Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Trần Thị Chi Mai


Đ/c Đoàn Việt Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trong Điều lệ Đảng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đ/c Mai đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng ủy ngày càng vững mạnh.


Đ/c Trần Thị Chi Mai đọc lời Tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển tổ chức Đảng Chi bộ Khối phòng, Trung tâm 3 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng ủy đã đặt ra.


Toàn thể Đảng viên của Chi bộ Khối phòng, Trung tâm 3 trao hoa chúc mừng Đ/c Trần Thị Chi Mai

Nội dung: Hương Quỳnh

Hình ảnh: Nhật Vy

Ban Truyền thông ULAW


--%>

Top