Lịch công tác tư vấn tuyển sinh tuần 28 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Tuần lễ thứ 28 năm học 2018 - 2019

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

 

Stt

Thứ,

ngày

Giờ

Nội dung

Phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/02)

07g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phan Hoài Nam và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Gò Đen, Long Cang và Cần Đước (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 2

(18/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Từ Thanh Thảo và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/02)

15g00

(buổi chiều)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Từ Thanh Thảo và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 3

(19/02)

09g30

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Lê Thế Tài và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Lê Quý Đôn và Phan Văn Đạt (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 3

(19/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 3

(19/02)

09g30

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 3

(19/02)

15g00

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 4

(20/02)

07g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phan Hoài Nam và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Tân Trụ, Nguyễn Trung Trực và Thủ Thừa (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 4

(20/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Trần Thanh Thảo, ông Vũ Trọng Đạt và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đi xe ô tô của Trường

(Lúc 05g00 tại cơ sở Bình Triệu)

Thứ 4

(20/02)

09g30

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Trần Thanh Thảo, ông Vũ Trọng Đạt và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Phú Hòa (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đi xe ô tô của Trường

Thứ 5

(21/02)

08g30

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Lê Thế Tài và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Long An, Hùng Vương và Mỹ Lạc (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 5

(21/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Trần Thanh Thảo, ông Nguyễn Thành Bá Đại và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đi xe ô tô của Trường

(Lúc 05g00 tại cơ sở Bình Triệu)

Thứ 5

(21/02)

09g30

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Trần Thanh Thảo, ông Nguyễn Thành Bá Đại và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Trung Lập (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đi xe ô tô của Trường

Thứ 6

(22/02)

07g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phan Hoài Nam và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Đông Thạnh, Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc và Tân An (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 6

(22/02)

07g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Lường Minh Sơn, ông Trần Linh Huân, ông Nguyễn Thành Bá Đại và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Lê Quý Đôn, Ngô Quyền và Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 7

(23/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Lường Minh Sơn, ông Trần Linh Huân, ông Nguyễn Thành Bá Đại và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Trị An và Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 7

(23/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Lê Hoàng Phong, ông Vũ Trọng Đạt và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Củ Chi và Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

 

Đi xe ô tô của Trường

(Lúc 05g00 tại cơ sở Bình Triệu)

Thứ 7

(23/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 7

(23/02)

07g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phan Hoài Nam và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Đức Hòa và Hậu Nghĩa (tỉnh Long An)

 

Đi chung xe với Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thứ 7

(23/02)

08g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Tuổi trẻ (từ ngày 22/02 đến 24/02/2019)

Thành phần: Ông Lê Văn Hiển

Địa điểm: tỉnh Đắc Lắk

 

Theo kế hoạch của Báo Tuổi trẻ

Thứ 7

(23/02)

08g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Thanh Niên (từ ngày 22/02 đến 24/02/2019)

Thành phần: Ông Lê Hoàng Phong, ông Trần Thanh Thảo và sinh viên hỗ trợ

Địa điểm: tỉnh An Giang

 

Đi chung xe với Báo Thanh niên

Thứ 7

(23/02)

09g30

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Chủ nhật

(24/02)

07g00

(buổi sáng)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Ông Phạm Tiến Dũng và sinh viên tham gia hỗ trợ.

Địa điểm: Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tự túc phương tiện di chuyển

Chủ nhật

(24/02)

08g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Tuổi trẻ (từ ngày 22/02 đến 24/02/2019)

Thành phần: Ông Lê Văn Hiển

Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa

 

Theo kế hoạch của Báo Tuổi trẻ

Chủ nhật

(24/02)

08g00

(cả ngày)

Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019 theo chương trình của Báo Thanh Niên (từ ngày 22/02 đến 24/02/2019)

Thành phần: Ông Lê Hoàng Phong, ông Trần Thanh Thảo và sinh viên hỗ trợ

Địa điểm: tỉnh Bến Tre

Đi chung xe với Báo Thanh niên

 

Một số lưu ý cụ thể đối với thầy/cô và sinh viên:

1. Đây là lịch tư vấn chính thức của tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 đề nghị thầy/cô và sinh viên được cử tham gia chủ động thực hiện đúng (những thông tin trước đó khác với lịch này đề nghị các đơn vị không thực hiện), trường hợp lịch của tuần có điều chỉnh đột xuất Phòng Đào tạo sẽ trực tiếp thông báo để thông tin lại cho các thầy, cô và sinh viên được phân công thực hiện;

2. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn tại các tỉnh phải chủ động liên hệ Phòng Đào tạo để nhận "Giấy đi đường" và tạm ứng kinh phí theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (gặp ông Phạm Tiến Dũng trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6); Liên hệ với người phụ trách của Báo Tổ chức để biết thời gian đi và địa điểm tập trung đi tư vấn cùng đoàn của Báo (trước tối thiểu 01 ngày). Những thầy/cô được phân công thực hiện tư vấn tuyển sinh ở các huyện ngoại thành ở TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh) cần chủ động liên hệ với anh Châu Minh Hùng (Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, số điện thoại: 0903658973) để được sắp xếp, bố trí xe đưa rước;

3. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn cần chủ động mang đúng và đủ các dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn (trừ các trường tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do sinh viên mang đi) đã được Nhà trường trang bị để thực hiện tốt chương trình (tránh bỏ quên hoặc mang thiếu);

4. Trong quá trình thực hiện tư vấn nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thầy, cô vui lòng liên hệ Lãnh đạo phòng Đào tạo (ông Lê Văn Hiển, ông Vũ Đình Lê) hoặc ông Phạm Tiến Dũng (chuyên viên phòng Đào tạo) để được giải đáp./.


   

Top