Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018 - Lịch công tác tuần 28

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 28

Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

 

THỨ HAI

19/02

MÙNG 4 TẾT ÂM LỊCH

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - MẬU TUẤT 2018

THỨ BA

20/02

MÙNG 5 TẾT ÂM LỊCH

 

THỨ TƯ

21/02

Các đơn vị làm việc theo kế hoạch và phân công của đơn vị mình

THỨ NĂM

22/02

Các đơn vị làm việc theo kế hoạch và phân công của đơn vị mình

THỨ SÁU

23/02

Các đơn vị làm việc theo kế hoạch và phân công của đơn vị mình

 

Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 11h30) qua email:  tdhiep@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường. 


      

Top