Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 - Lịch công tác tuần 21 - điều chỉnh lần 1

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần lễ thứ 21 năm học 2017 – 2018

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

 THỨ HAI

01/01

TẾT DƯƠNG LỊCH

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – HAPPY NEW YEAR - BONNE ANNÉE

THỨ BA

02/01

08h30: Tọa đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua thảo luận và đề cương thảo luận"

Thành phần: giảng viên khoa dân sự không có giờ giảng, các giảng viên có quan tâm, khách mời, sinh viên

Địa điểm: A901

THỨ TƯ

03/01

08h30: Họp với Nhóm nghiên cứu độc lập về Dự thảo Luật Giáo dục

Thành phần: Nhóm Nghiên cứu Trường Đại học Luật TP. HCM

Địa điểm: VP Bộ Giáo dục và Đào tạo

13h30: Họp với Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Luật Giáo dục

Thành phần: Nhóm Nghiên cứu Trường Đại học Luật TP. HCM

Địa điểm: VP Chính phủ

THỨ NĂM

04/01

08h30: Họp với Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ của Quốc hội về Dự thảo Luật Giáo dục

Thành phần: Nhóm Nghiên cứu Trường Đại học Luật TP. HCM

Địa điểm: VP Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ

08h30: Hội thảo: "Nâng cao kỹ năng soạn bài giảng PowerPoint đối với các môn thuộc khoa Khoa học cơ bản"

Địa điểm: Phòng A901

Thành phần: Toàn thể CB -GV khoa KHCB và khách mời

THỨ SÁU

05/01

08h00: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Luật

Thành phần: GS. TS. Mai Hồng Quỳ, các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017

Địa điểm: Hà Nội

THỨ BẢY

06/1

08h00: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Luật

Thành phần: GS. TS. Mai Hồng Quỳ, các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017

Địa điểm: Hà Nội

17h00: Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội sinh viên Trường

Thành phần: Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng Ban Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên Chi hội, BĐH/BCN các CLB - Đ - N, cựu cán bộ Hội các thời kỳ và Sinh viên toàn trường.

Địa điểm: Trường ĐH Luật TP.HCM cơ sở Bình Triệu

CHỦ NHẬT

07/01

08h00: Họp Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành Luật

Thành phần: GS. TS. Mai Hồng Quỳ, các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017

Địa điểm: Hà Nội

 

Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 11h30) qua email:  tdhiep@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường. 

   

Top