Tọa đàm “Đàm phán các hiệp định thương mại tự do với EU liên quan đến các chính sách thương mại và đầu tư”

Sáng ngày 24/10/2018, ti phòng A802 cơ sở Nguyn Tt Thành, Khoa Lut Quc tế Trưng Đi hc Lut TP.HCM phi hp cùng GS.TS Andreas R. Ziegler - Nguyên Phó Trưng Khoa Lut - Đi hc Lausanne, Chủ tch Hip hi Lut Quc tế, Trọng tài viên ICSID, đã thực hiện buổi ta đàm "Đàm phán các hip đnh thương mi tự do vi EU liên quan đến chính sách thương mi và đu tư". Bui tọa đàm có s tham dự ca PGS.TS. Trần Việt Dũng - Trưởng Khoa Luật Quốc tế, TS. Ngô Hu Phưc – Phó Trưng Khoa Lut Quc tế, NCS. Nguyễn Thị Lan Hương - P Trưởng Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế và các ging viên Khoa Lut Quc tế.Tọa đàm “Negotiating trade and investment agreements with Europe: EU, EFTA trade and investment law and policy” (Đàm phán các hiệp định thương mại tự do với EU liên quan đến chính sách thương mại và đầu tư) thu hút sự tham dự của các giảng viên Khoa Luật Quốc Tế

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các ging viên đã tho lun và trình bày quan đim về mt số vn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vc thương mi và đu tư trong các Hip đnh thương mi t do. Theo đó, GS.TS. Andreas R. Ziegler đã trao đổi về xu hưng phát trin bn vng, những vấn đề "nóng" của các hiệp định FTA thế hệ mới như môi trường, lao động. Đng thi, GS.TS. Andreas R. Ziegler cũng trình bày quan đim về vấn đề BREXIT cùng thách thc mà Vương Quc Anh sẽ đối mt khi đàm phán nhng hip đnh thương mi mi. Ta đàm đã to ra mt din đàn để các ging viên trao đi về nhng ri ro pháp lý cho nưc tiếp nhn đu tư trong quá trình xây dng chính sách năng lưng để thu hút vn đu tư nưc ngoài.GS.TS. Andreas R. Ziegler trình bày những quan đim ca mình về các vấn đề gặp phải của “Hiệp định thương mại tự do”PGS.TS Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật Quốc tế; TS. Ngô Hữu Phước – Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế trong buổi tọa đàm

Bui ta đàm kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Nội dung: Mai Hương

Hình ảnh: Chí Nguyên

Ban Truyền thông ULAW   

Top