Thông báo về việc viết tham luận cho Hội thảo quốc gia "Hoàn thiện hệ thống văn bản dưới Luật để triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019"

 

 

Chủ đề tham luận Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật để triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019"

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file


--%>

Top