Thông báo V/v thực hiện dự án “Phát triển tri thức giữa các viện nghiên cứu: Liên quan tới kinh tế và pháp luật của các nền kinh tế chuyển đổi tại Đông Nam Á”


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


Số: 132/ TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện dự án “Phát triển tri thức giữa các viện nghiên cứu: Liên quan tới kinh tế và pháp luật của các nền kinh tế chuyển đổi tại Đông Nam Á”

-----------------------

Dự án “Phát triển tri thức giữa các viện nghiên cứu: Liên quan tới kinh tế và pháp luật của các nền kinh tế chuyển đổi tại Đông Nam Á" (dự án RISE) được xây dựng nhằm củng cố mối quan hệ giữa các trường Đại học thuộc khối EU và các trường đại học khác ở khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động chính của dự án RISE hướng tới hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật học hợp tác nghiên cứu bao gồm: các hoạt động hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu và các khoá đào tạo ngắn hạn. Dự án RISE do Quỹ phát triển Horizon 2020 của Ủy ban Châu Âu tài trợ có thời hạn là 4 năm (2017-2020).

RISE có một số chương trình học bổng cho giảng viên của Trường Đại học Luật TP.HCM sang thực tập nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Talinn (Estonia) và Đại học Lausanne (Thụy Sĩ). Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được học bổng hàng tháng trong thời gian thực tập tại Đại học Công nghệ Talinn (Estonia) và Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), học bổng khoảng 2.000 Euro/tháng (bao gồm học phí, visa, chi phí đi lại, ăn ở và các sinh hoạt phí khác).
Căn cứ vào các nội dung của Dự án RISE, Phòng QL NCKH & HTQT xin thông báo hai chương trình học bổng như sau:
1. Chương trình học bổng HR2020 cho giảng viên NCS (từ 3-6 tháng);
2. Chương trình học bổng nghiên cứu HR2020 (từ 1-3 tháng).
Thời hạn và số lượng giảng viên cụ thể được nhận học bổng HR2020 hàng năm do Hội đồng đánh giá của Dự án RISE quyết định căn cứ vào (i) chất lượng hồ sơ của ứng viên, (ii) đề xuất của Người điều phối dự án và (iii) đánh giá kết quả thực hiện dự án hàng năm của Hội đồng dự án RISE.
Trường Đại học Luật TP.HCM ưu tiên các ứng viên đang làm nghiên cứu sinh.
Các yêu cầu đối đối ứng viên xin học bổng
a) Tư cách nộp hồ sơ:
- Ứng viên phải là giảng viên đã làm việc chính thức ít nhất 6 tháng tại Đại học Luật TP.HCM, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh/Pháp trong nghiên cứu và trao đổi học thuật. (Cung cấp Chứng chỉ quốc tế: đối với tiếng Anh TOEFL-IBT (80-90) hoặc IELTS (6.5), đối với tiếng Pháp: B2; hoặc các minh chứng khác thể hiện trình độ ngoại ngữ tương đương).
- Ứng viên phải đang là Nghiên cứu sinh (NCS) đối với học bổng HR2020 cho giảng viên NCS và tối thiểu bằng thạc sĩ đối với học bổng nghiên cứu HR2020.
b) Lĩnh vực nghiên cứu
Học bổng HR2020 chỉ dành cho giảng viên Đại học Luật TP.HCM đang nghiên cứu, giảng dạy ngành luật và quản trị-kinh doanh đối với các chuyên ngành sau:
- Luật thương mại quốc tế
- Công pháp quốc tế
- Tư pháp quốc tế
- Giải quyết tranh chấp quốc tế
- Hội nhập kinh tế khu vực (ưu tiên chủ đề EVFTA)
- Chính sách cạnh tranh và thương mại quốc tế
- Luật quốc tế về môi trường
- Lý luận pháp luật (Legal theory)
- Luật và công nghệ
- Luật so sánh
- Tài chính ngân hàng
- Kinh tế học
- Quản trị kinh doanh.


Hồ sơ xin học bổng:
1. Đơn xin học bổng (có sự đồng ý của đơn vị quản lý)
2. Lý lịch khoa học (kèm ảnh 3x4)
3. Tóm tắt đề tài nghiên cứu.
Phòng QL NCKH & HTQT phổ biến thông tin này đến các giảng viên trong trường và nhận hồ sơ đăng ký tại Phòng A902. Mọi thắc mắc về hồ sơ, xin vui lòng liên hệ Phòng QL NCKH & HTQT hoặc PGS.TS Trần Việt Dũng – Điều phối viên chương trình – để được hướng dẫn thêm (email: tvdung@hcmulaw.edu.vn).
Trân trọng.

 Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Để báo cáo);

- Các khoa (để thực hiện);

- Lưu: VT, HTQT.

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QL NCKH & HTQT


(Đã ký và đóng dấu)


Huỳnh Thị Thu Trang

 

 

 

  

   

Top