Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: “Pháp luật và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia sở tại theo UNCITRAL và ICSID: kinh nghiệm đối với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định TPP”.

Vào chiều ngày 20/06/2019, tại phòng A901 cơ sở Nguyễn Tất Thành Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ "Pháp luật và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia sở tại theo UNCITRAL và ICSID: kinh nghiệm đối với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định TPP", mã số B21017 – LPS – 06, do TS Lê Thị Ánh Nguyệt làm chủ nhiệm.

Buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ nêu trên đã được tổ chức vào ngày 20/06/2019

Nhóm nghiên cứu với 9 thành viên do TS Lê Thị Ánh Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài đã tiến hành khảo sát, phân tích về pháp luật, cũng như những vụ việc thực tiễn liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia sở tại theo UNCITRAL (Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế) và ICSID (Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư).

Thông qua những phân tích ấy, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá khách quan về kinh nghiệm của Việt Nam khi có tranh chấp với các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thực hiện Hiệp định TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) hiện nay, từ đó đưa ra những kết luận và đề xuất cụ thể.


TS Lê Thị Ánh Nguyệt – chủ nhiệm đề tài trình bày về mục đích và kết quả nghiên cứu mà Nhóm nghiên cứu đã đạt được

Được biết, Hội đồng nghiệm thu của đề tài nêu trên gồm 7 thành viên với Chủ tịch hội đồng là PGS. TS Phan Huy Hồng – Trường Đại học Luật TP.HCM; Ủy viên phản biện 1 là PGS. TS Hà Thị Thanh Bình – Trường Đại học Luật TP.HCM; Ủy viên phản biện 2 là PGS. TS Trần Thị Thùy Dương – Trường Đại học Luật TP.HCM và các Ủy viên: PGS. TS Dương Anh Sơn – Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM; ThS Trần Xuân Chi Anh – Công ty TNHH Luật Rajah & Tann LCT; TS Phạm Trí Hùng – Trường Đại học Luật TP.HCM cùng Ủy viên thư ký là ThS Lê Thị Ngọc Hà - Trường Đại học Luật TP.HCM.


PGS. TS Hà Thị Thanh Bình - Ủy viên phản biện 1 của Hội đồng nêu nhận xét về đề tài

Tại buổi họp, Hội đồng nghiệm thu kết luận rằng đề tài đã phần nào đạt được những mục tiêu nghiên cứu đề ra và được đánh giá xếp loại Đạt. Đồng thời, Hội đồng cũng đã đưa ra những góp ý và nhận xét thiết thực giúp Nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các nội dung và chuẩn bị thủ tục nghiệm thu chính thức.

Nội dung: Phối Mẫn

Hình ảnh: Hương Thảo

Ban Truyền thông ULAW

 

 

 


Top