Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam" do TS Ngô Hữu Phước làm chủ nhiệm

Vào lúc 14h, thứ Tư, ngày 19/12/2018, tại phòng A905, Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Bộ do Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập theo Quyết định số 5155/QĐ-BGDĐT với 7 thành viên (03 thành viên trong trường và 04 thành viên ngoài trường gồm phản biện 1, phản biện 2 và 02 uỷ viên) đã họp tiến hành nghiệm thu Đề tài KHCN cấp bộ năm 2016: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại việt nam”, mã số B2016-LPS-02 do TS.Ngô Hữu Phước làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu.

PGS.TS. Bùi Xuân Hải là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

TS. Ngô Hữu Phước - Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi họp.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, hai thành viên phản biện ngoài Trường là PGS.TS. Phạm Quang Phúc và Ts. Trương Xuân Phúc đã đánh giá rất cao công trình nghiên cứu này và đánh giá công trình được xếp loại xuất sắc. Có 5/6 thành viên Hội đồng có mặt đánh giá xuất sắc đối với các sản phẩm của đề tài gồm: 08 bài báo đã được công bố trên các Tạp chí chuyên ngành (vượt gấp 7 lần số bài so với Thuyết minh đăng kí đề tài); 10 học viên thạc sĩ đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ có nội dung liên quan đến đề tài (vượt gấp 9 lần so với Thuyết minh đăng kí đề tài); 01 bản thảo sách chuyên khảo “Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam” gồm 222 trang A4; 01 tập bài giảng môn học“pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài” thuộc Chương trình Cao học Luật Quốc tế, hệ ứng dụng gồm 114 trang A4; 01 bản tổng hợp chuyên đề của đề tài gồm 267 trang A4; 01 bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Đối với Báo cáo tổng kết đề tài, có 5/6 thành viên của Hội đồng đánh giá Đạt. Căn cứ Điều 33 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương thức đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, Hội đồng thống nhất đánh giá: Báo cáo tổng kết đề tài xếp loại đạt; đề tài xếp loại xuất sắc.

Buổi nghiệm thu kết thúc vào hồi 18h cùng ngày!


   

Top