Mời viết bài cho Hội thảo QG "Khung pháp lý về thành lập, quản trị, và chuyển đổi các loại hình nhà trường"

Thông báo về việc viết tham luận cho Hội thảo quốc gia "Khung pháp lý về thành lập, quản trị, và chuyển đổi các loại hình nhà trường"
Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

 

Chủ đề tham luận: Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Khung pháp lý về thành lập, quản trị, và chuyển đổi các loại hình nhà trường"

 Xin vui lòng xem nội dung tại đây

 


--%>

Top