Hội thảo Khoa Luật Hình sự: “Nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự”

“Quá trình học tập đại học là một quá trình nhận thức có tính chất nghiên cứu của sinh viên dưới sự chỉ đạo của người cán bộ giảng dạy là một quá trình hai mặt (dạy và học) nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả dạy học ở đại học”. Do đó về cơ bản, các định hướng chính để nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự đều gắn liền với bản chất của quá trình dạy học đại học này; và bất cứ quá trình nâng cao chất lượng nào thì giáo viên đều là khâu then chốt của quá trình nâng cao chất lượng này.” – Đây là một ý kiến thuộc bài tham luận: “Các định hướng chính nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự trong giai đoạn hiện nay tại Trường Đại học Luật TP.HCM” của TS. Phan Anh Tuấn - Giảng viên Khoa Luật Hình sự trong buổi hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự”.

Sáng ngày 31/10/2018, tại phòng A905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức hội thảo cấp khoa: “Nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự”. Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó Trưởng khoa Luật Hình sự; TS. Phạm Thái - Phó Trưởng khoa Luật Hình sự; TS. Lê Nguyên Thanh – Trưởng bộ môn Tội phạm học; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy – Trưởng bộ môn Tố tụng hình sự; PGS.TS Trần Ngọc Đức – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Đại học Cảnh sát cùng toàn thể giảng viên Khoa Luật Hình sự và một số giảng viên đến từ Đại học Cảnh sát nhân dân.

Hội thảo có sự tham gia đông đảo của các giảng viên Khoa Luật Hình sự và Đại học Cảnh sát nhân dân

Buổi hội thảo đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề như: các định hướng đối với việc nâng cao chất lượng các môn tư pháp hình sự trong giai đoạn hiện nay, kết cấu chương trình các môn tư pháp hình sự, phương pháp dạy và học hiệu quả đối với các môn tư pháp hình sự, tài liệu học tập cho các môn tư pháp hình sự và vấn đề kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, Hội thảo cũng thảo luận về vai trò của cố vấn học tập và hoạt động của Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ sinh viên học tập hiệu quả học tập các môn tư pháp hình sự.

PGS.TS Trần Ngọc Đức – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Đại học Cảnh sát phát biểu trong buổi hội thảo.

TS. Lê Huỳnh Tấn Duy – Trưởng bộ môn Tố tụng hình sự phát biểu bài tham luận của mình trong hội thảo.

Các bài tham luận đã trình bày tại Hội thảo:

  • Các định hướng chính nâng cao chất lượng đào tạo các môn tư pháp hình sự trong giai đoạn hiện nay tại Trường Đại học Luật TP.HCM. (TS. Phan Anh Tuấn)
  • Kết cấu nội dung môn học Luật Tố tụng Hình sự. (TS. Lê Huỳnh Tấn Duy – Trưởng bộ môn Tố tụng Hình sự)
  • Một vài trao đổi về phương pháp tổ chức thảo luận các môn khoa học pháp lý theo hướng phát huy năng lực của người học tại Trường Đại học Cảnh sát. (Th.S Nguyễn Quyết Thắng)
  • Khám phá phương pháp học hiệu quả các môn khoa Luật Hình sự. (Sinh viên Đào Thị Hà Như)
  • Chìa khóa học tốt môn Luật Hình sự phần chung. (Sinh viên Cái Phước Tri)
  • Vai trò của cố vấn học tập trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Tư pháp hình sự. (TS. Phạm Thái - Phó Trưởng khoa Luật Hình sự)
  • Bàn về kiểm tra, đánh giá: một số suy nghĩ và trao đổi. (PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó Trưởng khoa Luật Hình sự)
  • Đoàn khoa với việc nâng cao chất lượng đào tạo các môn Tư pháp hình sự. (Th.S Nguyễn Chế Thanh)

Tham gia thảo luận sôi nổi với các giảng viên của Khoa Luật hình sự, các giảng viên của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn luật hình sự và luật tố tụng hình sự tại cơ sở đào tạo này. .

Hội thảo kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Nội dung: Mai Hương

Hình ảnh: Minh Quang

Ban Truyền thông ULaw

 

  


   

Top