Hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngày càng phổ biến và có nhiều tác động đến thị trường lao động trong nước thì vấn đề đặt ra là làm sao để khuyến khích lao động nước ngoài tay nghề cao làm việc tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh về hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của lao động nước ngoài và bảo đảm quyền lợi của lao động Việt Nam.  Trước tình hình đó, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Sáng ngày 11/11, tại phòng A.905, Trường Đại học Luật TP. HCM, cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài tại Việt Nam” do TS. Lê Hữu Phước – Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế chủ trì. Tham dự hội thảo có TS. Trần Thăng Long – Phó Trưởng khoa Anh văn Pháp lý, ThS. Nguyễn Minh Tuấn, ThS. NCS.  Đinh Thị Chiến, TS. Cao Vũ Minh, ThS. Đoàn Công Yên, ThS. Trần Phú Vinh, ThS. Lê Tấn Phát cùng các giảng viên và sinh viên có quan tâm.

D:\my study\job\ban truyen thong\team news-events\hk 5\hội thảo về NLĐ nước ngoài\ảnh web đã chọn\3.jpg

Những chủ đề chính được thảo luận và trao đổi tại hội thảo bao gồm:

  • Pháp luật về quản lý nhập cư của Vương quốc Anh (ThS. Trần Phú Vinh);

  • Pháp luật của Liên minh Châu Âu về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài (ThS. Lê Tấn Phát);

  • Khung pháp lý về tự do lao động trong cộng dồng kinh tế ASEAN và tác động đối với Việt Nam (ThS. Phạm Thị Hiền);

  • Công tác quản lý cư trú đối với lao động người nước ngoài tại TP.HCM – Thực trạng và giải pháp (ThS. Nguyễn Minh Tuấn);

  • Bảo đảm quyền của người nước ngoài khi bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất (TS. Cao Vũ Minh);

  • Hình thức xử phạt trục xuất trong luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (TS, Cao Vũ Minh);

  • Ảnh hưởng, tác động của hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động của người nước ngoài đối với chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội của Việt Nam (TS. Trần Thăng Long); và

  • Thực trạng quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam (ThS. NCS. Đinh Thị Chiến).

Trong khuôn khổ hội thảo, những nội dung trên đã được đưa ra trao đổi và thảo luận sôi nổi. Những đề tài nghiên cứu về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện và công bố trong thời gian gần nhất.

Bài: Thảo Phương, Nam Phương

Ảnh: Thanh Toàn

Ban Truyền thông ULAW


   

Top