Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Ứng dụng trường phái kinh tế học pháp luật trong nghiên cứu, giảng dạy pháp luật cạnh tranh" do TS Phạm Trí Hùng làm chủ nhiệm

 

Sáng ngày 20/7/2018, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đối với đề tài NCKH cấp Trường “Ứng dụng trường phái Kinh tế học Pháp luật trong nghiên cứu, giảng dạy Pháp luật Cạnh tranh”  do TS Phạm Trí Hùng  làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo quyết định số 1680/ QĐ-ĐHL ngày 30/11/2017 gồm các thành viên: PGS.TS Trần Hoàng Hải - Chủ tịch hội đồng, TS Nguyễn Anh Tuấn Công ty Luật LNT & Partners - Ủy viên phản biện I, TS Hà Thị Thanh Bình – Giảng viên Khoa Luật Thương mại trường Đại học Luật TP. HCM, Ủy viên phản biện II, TS Trần Hoàng Nga – Giảng viên Khoa Luật Thương mại trường Đại học Luật TP. HCM - Ủy viên hội đồng, ThS Đặng Quốc Chương- Giảng viên Khoa Luật Thương mại TPHCM - Ủy viên thư ký. 

Hội đồng đã xem xét những chỉnh sửa trong đề tài của TS Phạm Trí Hùng liên quan đến khía cạnh Kinh tế học pháp luật trong giảng dạy sau đợt nghiệm thu lần 1 ngày 27/7/2017. Các thành viên hội đồng đánh giá cao về tính quy mô, ứng dụng của đề tài trong giảng dạy. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những ý kiến chỉnh sửa, nhận xét bổ sung đối với phần phụ lục và việc rà soát những trích dẫn để đề tài hoàn thiện hơn. Sau khi Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 được thông qua, đề tài cần sửa đổi những điểm đề cập đến Dự thảo Luật cạnh tranh để phù hợp hơn.


Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Sau quá trình trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan cần làm sáng tỏ trong báo cáo nghiên cứu, hội đồng thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu và nghiệm thu đề tài, xếp loại Đạt.

                                                                             Nội dung: Anh Thư

                                                                             Ảnh: Khánh Linh

                                                                             Ban Truyền thông ULAW

 


--%>

Top