Giới thiệu Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: từ góc độ pháp luật và quản trị”

Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng đã đạt được những thành tựu nhất định, đã phát huy vai trò hết sức quan trọng trong việc lưu chuyển nguồn vốn trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã hỗ trợ tích cực trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và thị trường tiền tệ. Cùng với quá trình tái cơ cấu hệ thống và xử lý nợ xấu, hệ thống ngân hàng thương mại đã thiết lập nền tảng phát triển vững chắc và ổn định. Nhờ đó, Moody đã nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực. Bloomberg cũng đánh giá đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất châu Á.

Đạt được những thành tựu đó, cho thấy ngành ngân hàng đã và đang quyết liệt trong việc đảm bảo sự an toàn, lành mạnh gắn với quá trình phát triển của mình. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với những rủi ro đi kèm với tăng trưởng tín dụng cao ở Việt Nam, tình trạng mất thanh khoản của các NHTM trong hệ thống, sự gia tăng áp lực cạnh tranh, tình trạng rủi ro tín dụng dẫn đến nợ xấu gia tăng bởi trình độ quản trị còn hạn chế, thông tin thiếu minh bạch và cơ chế kiểm soát. Vì vậy, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tiến tới phát triển bền vững là điều hết sức cần thiết.

Xuất phát từ những nhận định trên, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: từ góc độ pháp luật và quản trị”. Hội thảo đặt mục tiêu sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách đối với các vấn đề sau: i) nghiên cứu thực trạng hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh các hoạt động; ii) nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại và iii) đưa ra các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng cũng như quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia, học giả từ các trường Đại học như Đại học Ngân hàng, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh…và những người làm việc thực tiễn trong các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng TMCP Bản Việt, Ngân hàng An Bình Cho đến đầu tháng 06/2019, Ban tổ chức đã nhận được 18 bài viết được tiếp cận ở nhiều góc độ như: kinh tế, quản trị và pháp luật.

Hội thảo sẽ chính thức tiến hành vào 8h00 ngày 12/06/2019 tại Hội trường Lầu 10, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02. Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Hồ Chí Minh với sự tham gia của những chuyên gia từ các trường đại học, đại diện các tổ chức tín dụng và những luật sư.

Ban tổ chức rất mong các học giả, chuyên gia và những ai quan tâm đến nội dung của Hội thảo đến tham dự và đóng góp thêm ý kiến cho Hội thảo.

 

 


--%>

Top