Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo khoa học “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức – Những điểm mới và định hướng áp dụng”

Sáng ngày 30/6/2020, tại Hội trường A1002, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức – Những điểm mới và định hướng áp dụng”. Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia, những nhà quản lý, lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Hội thảo đã được một số cơ quan thông tấn báo chí đưa tin như sau:

(đang tiếp tục cập nhật)

1. Đại đoàn kết: http://daidoanket.vn/sua-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-phai-ngan-chan-duoc-lam-quyen-489701.html

2. Công lý: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/dh-luat-tphcm-hoi-thao-ve-mot-so-dieu-sua-doi-bo-sung-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-349060.html

3. Pháp luật TP.HCM: https://plo.vn/phap-luat/bat-cap-trong-xu-ly-ky-luat-can-bo-921554.html

4. Sài Gòn giải phóng: https://www.sggp.org.vn/luat-moi-van-chua-loai-bo-duoc-tieu-cuc-trong-cong-tac-can-bo-670272.html

5. Cung cầu: https://cungcau.vn/387926/dh-luat-tphcm-hoi-thao-ve-mot-so-dieu-sua-doi-bo-sung-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc

6. Công lý & Xã hội: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoi-thao-ve-mot-so-dieu-sua-doi-bo-sung-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-48374.html

7. Tuổi trẻ: https://tuoitre.vn/tranh-cai-quy-dinh-xoa-tu-cach-chuc-vu-nguoi-nghi-huu-20200701223041289.htm

 

Ban Truyền thông Ulaw

 

--%>

Top