Giới thiệu Hội thảo "Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục" ngày 20/9/2017

Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009, tuy nhiên đến nay một số nội dung của Luật đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, vì vậy cần phải tiếp tục sửa đổi và Quốc hội dự kiến thông qua Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung vào tháng 10 năm 2018.

Trường ĐH Luật TP. HCM được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ nghiên cứu các luận cứ khoa học và luận cứ để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005. Để thực hiện nhiệm vụ này, Trường ĐH Luật TP. HCM tổ chức Hội thảo trao đổi với chủ đề “Định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục” vào lúc 8 giờ ngày 20/9/2017.

Đây là một đạo luật có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội ảnh hưởng, vì vậy Trường ĐH Luật TP. HCM mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị đại biểu để làm cơ sở cho việc hoàn thiện các báo cáo khoa học để sửa đổi bổ sung Luật giáo dục được toàn diện và hiệu quả.

  Nội dung hội thảo dự kiến tập trung vào các vấn đề sau:

-    Những hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục từ thực tiễn thi hành

-    Bình luận về cấu trúc và mục tiêu điều chỉnh của Luật Giáo dục

-    Xác định mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục

-    Về hệ thống giáo dục quốc dân

-    Quản lý nhà nước đối với giáo dục ở các cấp học

-    Xã hội hóa giáo dục

-    Thực trạng hoạt động và việc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ sở giáo dục ngoài công lập theo Luật Giáo dục

-    Đổi mới chương trình đào tạo, phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Luật Giáo dục

-    Sửa đổi, bổ sung các quy định về nhà giáo trong Luật Giáo dục

-    Luật Giáo dục của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam./.

   

Top