Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học của K43

Trong những ngày vừa qua, khóa K43 của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về ngôi trường của mình thông qua qua một tuần sinh hoạt công dân tại cơ sở Bình Triệu. Đây cũng chính là khởi đầu cho chuyến “hành trình đại học” sẽ kéo dài 4 năm dưới mái trường Ulaw của các tân sinh viên K43.

Nội dung: Phối Mẫn

Hình ảnh: Thùy Liên, Minh Quang

Ban Truyền thông ULAW


   

Top