Lời khuyên về việc dạy và học trực tuyến của Tiến sỹ Kate Symon từ trường đại học Bỉ

💁🏼‍♀️ Advice for sharing with students for online learning:

Những chia sẻ cùng sinh viên về việc học trực tuyến:

Many universities and colleges in Vietnam are organizing distance learning due to corona virus. Now in Belgium we are in the same situation. We prepared a lot of materials for lecturers, but we shall not forget our students. In addition to the support given to ensure they can use technology to follow the classes, we can also give some general advice. Hereby, I also would like to share Dr Kate Symon's post. Maybe they are also useful for sharing with your students:

Rất nhiều trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam đang tổ chức dạy học từ xa do tác động của dịch vi rút corona. Hiện tại ở Bỉ cũng vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho giảng viên nhưng cũng không quên những hỗ trợ dành cho sinh viên. Ngoài sự việc đảm bảo sinh viên biết cách sử dụng công nghệ để tham gia các lớp học, chúng tôi cũng đưa ra một vài lời khuyên chung cho sinh viên về việc học trực tuyến. Dưới đây tôi muốn chia sẻ bài đăng của Tiến sĩ Kate Symon. Có lẽ nó cũng sẽ hữu ích đối với sinh viên tại Việt Nam:

1️⃣ Be patient: Your lecturers have been asked to make their teaching available to you online at the last minute. The best online learning takes time to develop. Please be patient with them if things don't go right for you the first time.

1. Hãy kiên nhẫn: trong tình thế cấp bách, các giảng viên của trường bạn được yêu cầu chuẩn bị bài giảng trực tuyến cấp kỳ. Để có được bài giảng trực tuyến tốt cần có nhiều thời gian chuẩn bị. Vậy nên hãy kiên nhẫn với họ nếu ban đầu có những chi tiết chưa phù hợp.

2️⃣ Embrace online: Online learning will become more and more common in the future, so this is a great chance for you to develop some skills to help you succeed.

2. Tận dụng việc học trực tuyến: Học trực tuyến hẳn sẽ trở nên ngày càng phổ biến hơn trong tương lai, do đó đây lại là cơ hội tốt cho các bạn để phát triển những kỹ năng giúp bạn thành công.

3️⃣ Develop your communication skills: You will communicate in different ways on various online formats (email, discussion boards, social media, online seminars). Be professional and appropriate, but don't be afraid to project your personality and show that you are a real person.

3. Phát triển kỹ năng tương tác: bạn sẽ tương tác theo nhiều cách trên các hình thức trực tuyến khác nhau (email, trang/bảng tương tác, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến). Hãy thể hiện một cách chuyên nghiệp và phù hợp nhưng cũng đừng ngại thể hiện phẩm chất và cá tính thật của bạn.

4️⃣ What if I have a technical issue? Develop your initiative and resilience. Don’t give up if you hit a technical issue. For example, if your reading link is broken, maybe you can search for the journal article yourself by using the library search.

4. Nếu tôi gặp các vấn đề về công nghệ thì sao? Hãy có sáng kiến và nhạy bén. Đừng bỏ cuộc khi bạn gặp phải một vấn đề về kỹ thuật. Ví dụ như nếu đường link tài liệu không đọc được thì bạn có thể tự tìm kiếm bài báo tạp chí đó bằng công cụ tìm kiếm thư viện khác.

5️⃣ Stick to a routine: There are many time management techniques, so find one which works for you. There will likely be daily and weekly tasks for you to do plus longer term targets like deadlines. Plan a daily, weekly and monthly schedule to manage these different timescales.

5. Tạo dựng thói quen: Có rất nhiều cách để quản lý thời gian, do đó hãy tự tìm cho mình một cách phù hợp nhất. Có thể bạn sẽ có những bài tập hằng ngày hoặc hàng tuần cũng như các mục tiêu xa hơn với hạn định về thời gian thực hiện. Hãy lên kế hoạch hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để có thể hoàn thành những mục tiêu này.

6️⃣ Get connected: Be proactive with communicating with your course mates. Set up course Whatsapp groups (or another platform if you prefer) for offline chatting and engagement. Form small virtual study or reading groups and work through online materials together.

6. Kết nối: Hãy chủ động giao tiếp với bạn học của mình. Tạo các nhóm trên Whatsapp (hoặc bất kì ứng dụng nào phù hợp với bạn) cho việc trao đổi thêm. Hình thành các nhóm học tập ảo và cùng học tập thông qua các bài giảng trực tuyến với nhau.

7️⃣ Find somewhere quiet to work. Yes you can work from bed but this might not be the most comfortable! Make sure you have somewhere peaceful to work, try and use a workspace like a desk or table, and cut down on external and online distractions.

7. Tìm nơi yên tĩnh để làm việc: Đúng như vậy, bạn có thể làm việc trên giường ngủ nhưng chưa chắc đã là nơi thuận tiện nhất. Chắc chắn rằng bạn có một nơi yên tĩnh để làm việc, hãy thử ngồi vào bàn làm việc và tránh xa những thứ gây xao nhãng khác.

8️⃣ Use the right channels to solve your problems: This will be signposted for you in your course, so contacting the correct person who will help you get your problem solved more quickly.

8. Định hướng đúng để giải quyết vấn đề: Điều này sẽ được hướng dẫn khi bạn tham gia các khóa học của mình, hãy liên hệ đúng người sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng.

9️⃣ Embrace discussion boards: If your course has them, these are a great way to discuss with your peers and work through learning as a group. Ask questions, comment on your course mates' answers, and enter into dialogue.

9. Tận dụng trang/bảng tương tác: Nếu khóa học của bạn có trang/bảng tương tác, đó sẽ là một cách tuyệt vời để trao đổi với bạn bè và học nhóm. Hãy đặt câu hỏi, bình luận câu trả lời của các bạn học và tham gia đối thoại.

🔟 Online learning communities can be as rich, supportive and exciting as on campus learning. I hope you can adapt to this experience and benefit from it.

10. Học trực tuyến có thể cũng sẽ phong phú đa dạng, hỗ trợ và thú vị như khi bạn ngồi trên giảng đường. Hi vọng rằng bạn có thể trải nghiệm và có thật nhiều bài học quý giá.

(Nguồn internet)

--%>

Top