Cân bằng giữa việc đạt chỉ tiêu tuyển sinh và đảm bảo chất lượng sinh viên đầu vào

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112
Top